LR reģistrētas fiziskas un juridiskas personas, kuras pārskata periodā ir izdevušas iespiestas grāmatas, laikrakstus un žurnālus

Statistikas iestāde
Latvijas nacionālā bibliotēka
Gads
2024
Pārskata periods
Pusgads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
līdz 15. janvārim - par laikposmu no iepriekšējā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim līdz 15. jūlijam - par laikposmu no kalendāra gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam
Datu vākšanas periodiskums
Pusgads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Kultūras statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
700

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

30.05.2017. MK noteikumi Nr. 281 "Noteikumi par izdevējdarbības pārskata oficiālās statistikas veidlapas paraugu un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Latvijas Nacionālā bibliotēka

+371 22029325, +371 67716201