Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai darbība, kas veicina pamatdarbību ir enerģijas ražošana koģenerācijas stacijās

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-koģenerācija
Gads
2024
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2024 15.03.2024 15.04.2024 15.05.2024 15.06.2024 15.07.2024 15.08.2024 15.09.2024 15.10.2024 15.11.2024 15.12.2024 15.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
130

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde 

+371 80000098