Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 16.10 un 16.21, kā arī uzņēmumi, kas pēc publiski pieejamās informācijas, savas darbības nodrošināšanai iepērk apaļkokus.
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-kokmateriāli
Gads
2021
Pārskata periods
Pusgads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
25.07.2021 25.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
divas reizes gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Mežsaimniecības statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
450

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098