Atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām publiskā partnera vai tā pārstāvja veikto iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas
Statistikas iestāde
Iepirkumu uzraudzības birojs
Indekss
5-PPPL
Gads
2020
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.04.2020
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
Nav zināms

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

02.03.2017. MK noteikumi Nr.102 ''Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību''
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Iepirkumu uzraudzības birojs

67326708