Ekonomiski aktīvās lauku saimniecības

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-atkritumi (lauksaimniecība)
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.03.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi 2 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Vides statistika un ģeogrāfiskās ziņas
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1600

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098