Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļas 08 -39, 46, 47 un 49 un sekundārā darbība NACE nodaļas 37, 38, 39

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-VA
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.03.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Vides statistika un ģeogrāfiskās ziņas
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1600

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098