Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības, kuras sniedz mūža pensijas pakalpojumu

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-mūža pensija
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.06.2024
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
4

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098