Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. klasē 46.71, 52.10, 47.30, 52.23, 52.24
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-bunkurēšana
Gads
2023
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
20.02.2023 20.03.2023 20.04.2023 20.05.2023 20.06.2023 20.07.2023 20.08.2023 20.09.2023 20.10.2023 20.11.2023 20.12.2023 20.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika Vides statistika un ģeogrāfiskās ziņas
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
18

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366745