Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. klasē 49.50

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-cauruļvadu transports
Gads
2024
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.02.2024 10.03.2024 10.04.2024 10.05.2024 10.06.2024 10.07.2024 10.08.2024 10.09.2024 10.10.2024 10.11.2024 10.12.2024 10.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366681