Atbilstoši 01.07.2017. MK noteikumu Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un topiemērošanas kārtība" prasībām pasūtītāju noslēgto pārtikas produktu piegādes līgumu skaits un summas
Statistikas iestāde
Iepirkumu uzraudzības birojs
Gads
2021
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 15.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
Ceturksnis
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
Nav zināms

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

01.07.2017. MK noteikumi Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Iepirkumu uzraudzības birojs

67326708