Atbilstoši 20.06.2017. MK noteikumu Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" prasībām pasūtītāju noslēgto pārtikas produktu piegādes līgumu skaits un summas

Statistikas iestāde
Iepirkumu uzraudzības birojs
Gads
2024
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 15.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
Ceturksnis
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
Nav zināms

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.06.2017. MK noteikumi Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Iepirkumu uzraudzības birojs

+371 24556632