Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE grupa 69.2

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
4-pakalpojumi
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.10.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi 2 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
23

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098