Pārvadātāji, kas sniedz regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem

Statistikas iestāde
Valsts SIA Autotransporta direkcija
Gads
2024
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
18.04.2024 18.07.2024 18.10.2024 18.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
Ceturksnis
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
35

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

19.04.2016. MK noteikumi Nr.240 "Noteikumi par oficiālās statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

+371 67686487