Uzņēmumi (pašvaldību iestādes), kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 84.11
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-autoceļi
Gads
2019
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
05.05.2019
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Transporta statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
140

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098