Uzņēmumi (pašvaldību iestādes), kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 84.11

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-autoceļi
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
05.05.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Investīciju statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
122

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098