Privātie pensiju fondi
Statistikas iestāde
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
30.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
6

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

31.03.2020. FKTK noteikumi Nr.28 "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

67774883