Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-U

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-pētniecība
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
20.03.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098