Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. klasē 10.51

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-piens
Gads
2023
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2023 15.03.2023 15.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 15.07.2023 15.08.2023 15.09.2023 15.10.2023 15.11.2023 15.12.2023 15.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
24

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098