Uzņēmumi (lauku saimniecības), kas nodarbojas ar puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku, ogulāju, meža stādāmā materiāla stādu audzēšanu un pārdošanu
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-puķes un stādi
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.02.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika Lauksaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
114

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098