Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot radioloģijas iekārtas, neatkarīgi no...
Statistikas iestāde
Slimību profilakses un kontroles centrs
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Veselības aprūpes statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
850

Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot radioloģijas iekārtas, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

27.11.2018. MK noteikumi Nr.720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centrs

67387669