Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE nodaļas 07-09, sadaļa C, klase 38.32
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-rūpniecība
Gads
2019
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
31.03.2019
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Rūpniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
2177

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098