Atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma prasībām veikto iepirkumu vai to rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas

Statistikas iestāde
Iepirkumu uzraudzības birojs
Indekss
4-ADJIL/SPSIL
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.03.2024
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
Nav zināms

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

28.02.2017. MK noteikumi Nr.102 ''Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību''
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Iepirkumu uzraudzības birojs

+371 24556632