Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai darbība, kas veicina pamatdarbību ir enerģijas ražošana koģenerācijas stacijās un/vai siltumenerģijas ražošana pārdošanai
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-enerģija
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
02.03.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika Vides statistika un ģeogrāfiskās ziņas
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
370

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098