Uzņēmumi, kas izmanto siltumsūkņus siltumenerģijas ieguvei
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-siltumsūkņi
Gads
2022
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.03.2022
Datu vākšanas periodiskums
reizi 3 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
200

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098