Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no prettiesiskām darbībām cietušām personām sniedzēji; novadu un valstspilsētu pašvaldībās un sociālās rehabilitācijas institūcijās
Statistikas iestāde
Labklājības ministrija
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.02.2023
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
55

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

13.06.2017. MK noteikumi Nr.324 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Labklājības ministrija

67021670