Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE klases 49.10 un 49.20
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-dzelzceļš
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.09.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi 5 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Transporta statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
6

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

6736668167366810