Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri saņem preces no ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Ieveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
Ievedums-Intrastat-1B
Gads
2024
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.02.2024 10.03.2024 10.04.2024 10.05.2024 10.06.2024 10.07.2024 10.08.2024 10.09.2024 10.10.2024 10.11.2024 10.12.2024 10.01.2025
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Ārējās tirdzniecības statistika Cenu statistika Informācijas sabiedrības procesu statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
500

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098