Uzņēmumi, kas sniedz tūrisma operatora pakalpojumus.
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-tūrisms
Gads
2019
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.02.2019
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Tūrisma statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
150

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098