Uzņēmumi, kas sniedz tūrisma operatora pakalpojumus.

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-tūrisms
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
03.02.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Tūrisma statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
160

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098