Fiziskās un juridiskās personas (ūdens resursu lietotāji), kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B...
Statistikas iestāde
Valsts SIA Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Indekss
2-Ūdens
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.03.2023
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Vides statistika un ģeogrāfiskās ziņas
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
2000

Fiziskās un juridiskās personas (ūdens resursu lietotāji), kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

23.05.2017. MK noteikumi Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

67032014