Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir vairumtirdzniecība (NACE 2.red. 46. nodaļa).

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
6-tirdzniecība
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.05.2024
Datu vākšanas periodiskums
reizi 5 gados
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1500

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098