Elektroenerģijas tirgotāji, pārvaldes, sadales operatori

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-EC
Gads
2021
Pārskata periods
Pusgads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
02.09.2021 02.03.2022
Datu vākšanas periodiskums
divas reizes gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Enerģētikas statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
10

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366744