Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klases 55.10, 55.20, 55.30
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-tūristu mītnes
Gads
2021
Pārskata periods
Mēnesis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
09.02.2021 09.03.2021 09.04.2021 09.05.2021 09.06.2021 09.07.2021 09.08.2021 09.09.2021 09.10.2021 09.11.2021 09.12.2021 09.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
katru mēnesi
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Tūrisma statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1200

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098