Licencēti zāļu ražotāji
Statistikas iestāde
Zāļu valsts aģentūra
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.02.2021
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Veselības aprūpes statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
15

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

27.11.2018. MK noteikumi Nr.720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Zāļu valsts aģentūra

67078413