Uzņēmumi, kas nodarbojas ar komerczveju, un kuriem ir piešķirti nozvejas limiti un licences
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-zvejniecība
Gads
2021
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 15.01.2022
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Zivsaimniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
170

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098

ZM Zivsaimniecības departaments

67027108