Uzņēmumi, kas nodarbojas ar komerczveju un kuriem ir piešķirti nozvejas limiti un licences

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-zvejniecība
Gads
2023
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
15.04.2023 15.07.2023 15.10.2023 15.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
katru ceturksni
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Zivsaimniecības statistika Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
158

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098

ZM Zivsaimniecības departaments

+371 67027108