Privātās mājsaimniecības un Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir 15-89 gadus veci

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-DSA (2023)
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
09.01.2023.-07.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
vienreizējs
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nodarbinātības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
3200

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

371 67366886