Pirmsskolas izglītības iestādes
Statistikas iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Indekss
VSP-1
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.05.2023
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
630

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

10.12.2019. MK noteikumi Nr.599 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Izglītības un zinātnes ministrija

+371 67047869