Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. nodaļās 07-09, sadaļā C, klasē 38.32
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-rūpniecība
Gads
2022
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
31.03.2022
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Cenu statistika Rūpniecības statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
2500

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098