Privātās mājsaimniecības

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-EU-SILC
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
31.01.2024-20.02.2024 15.03.2024-30.06.2024
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
8000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 67366609