Uzņēmumi, kuriem jānosaka vai jāprecizē saimnieciskās darbības veids (NACE) un informācija par vietējās darbības veida vienībām
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-reģistrs
Gads
2021
Pārskata periods
Neregulārs
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
23.03.2021 21.05.2021 20.08.2021 22.11.2021
Datu vākšanas periodiskums
Nav noteikts
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Statistikas uzņēmumu reģistrs
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
2400

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098