Uzņēmumi, kuriem jānosaka vai jāprecizē saimnieciskās darbības veids ( pēc NACE 2.red.) un informācija par vietējās darbības veida vienībām

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-reģistrs
Gads
2024
Pārskata periods
Neregulārs
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.06.2024
Datu vākšanas periodiskums
Nav noteikts
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Statistikas uzņēmumu reģistrs Nacionālo kontu sistēma
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
2400

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Informācija par veidlapu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098