Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas A-S un jānosaka vai jāprecizē informācija par vietējās darbības veida vienībām
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-DVV
Gads
2021
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.05.2021 10.06.2021
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Statistikas uzņēmumu reģistrs
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
4000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098