Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-S un jānosaka vai jāprecizē informācija par vietējās darbības veida vienībām
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-DVV
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.05.2023 10.06.2023
Datu vākšanas periodiskums
reizi gadā
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Nacionālo kontu sistēma Statistikas uzņēmumu reģistrs
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
4000

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098