Uzņēmumi un fiziskas personas (N1 kategorijā reģistrēto vieglo kravas automobiļu ar pilnu masu līdz 3500 kg īpašnieki un turētāji)

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-LUV
Gads
2024
Pārskata periods
2 dienas
Datu vākšanas periodiskums
vienreizējs
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
6286 kravas automobiļi gadā

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098