Vispārizglītojošās skolas

Statistikas iestāde
Izglītības un zinātnes ministrija
Indekss
VS-1
Gads
2024
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
01.04.2024
Datu vākšanas periodiskums
Gads
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
600

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

10.12.2019. MK noteikumi Nr.599 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Izglītības un zinātnes ministrija

+371 67047869