Ekonomiski aktīvās lauku saimniecības ar ilggadīgo aramzamē sēto zālāju un pļavu un ganību platībām

Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-zālāji
Gads
2023
Pārskata periods
Gads
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
10.01.2023 - 13.02.2023
Datu vākšanas periodiskums
vienreizējs
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
300

Informācija par veidlapu

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

+371 80000098