Licencēti azartspēļu organizētāji
Statistikas iestāde
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Gads
2022
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
30.04.2022 30.07.2022 29.10.2022 28.01.2023
Datu vākšanas periodiskums
Ceturksnis
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
16

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

06.01.2015. MK noteikumi Nr.7 "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

67504953