Licencēti izložu organizētāji
Statistikas iestāde
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Gads
2023
Pārskata periods
Ceturksnis
Datu iesniegšanas termiņš / intervēšanas periods
20.03.2023 20.07.2023 20.10.2023 20.01.2024
Datu vākšanas periodiskums
Ceturksnis
Oficiālās statistikas programmas sadaļa
Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
Plānotais apsekojamo statistisko vienību skaits
1

Oficiālās statistikas veidlapas apstiprināšanas dokuments

06.01.2015. MK noteikumi Nr.7 "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu"
Skatīt vairāk

Kontaktinformācija

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

67504953