Paplašinātā meklēšana
Atrasti 686 rezultāti
Uzņēmumi - PVN maksātāji vai to pārstāvji nodokļu jautājumos, kuri nosūta preces uz ES valstīm un ir pārsnieguši Pārvaldes noteikto Izveduma tirdzniecības apjoma īpašo robežvērtību
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
Izvedums-Intrastat-2B
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE F sadaļa, G sadaļas klases 46.73, 46.74 un 47.52
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-BC
Gads
2021
Uzņēmumi ar lielāko importēto preču īpatsvaru CPA A-E iedaļās
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-IC
Gads
2021
Novietņu turētāji
Statistikas iestāde
Lauksaimniecības datu centrs
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE sadaļas B, C, D, E
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-RC
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļa C
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-RKJ
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļa F
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-BKJ
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas H-N
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
5-PKJ
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļas 45 un 47
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
3-TKJ
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 01.47
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-inkubācija
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 10.51
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-piens
Gads
2021
Uzņēmumi, kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzītas akvakultūras audzētavas un kuri nodarbojas ar akvakultūras zivju, vēžu un to mazuļu audzēšanu.
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-akvakultūra
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir sadaļas NACE B,C,D
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-r
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 49.31
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-elektrotransports
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klases 55.10, 55.20, 55.30
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-tūristu mītnes
Gads
2021
Uzņēmumi, kuri ir valsts vai pašvaldību struktūru finansēti un kontrolēti.
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-FAP
Gads
2021
Ekonomiski aktīvās lauku saimniecības
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-atkritumi (lauksaimniecība)
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE klase 52.23
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-lidostas
Gads
2021
Augstākās izglītības mācību iestādes, kas īsteno akadēmiskas un profesionālas studiju programmas
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
1-augstskola, koledža
Gads
2021
Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE sadaļas H, I, J, L, M (izņemot nodaļas 72 un75) un N
Statistikas iestāde
Centrālā statistikas pārvalde
Indekss
2-apgrozījums
Gads
2021