Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 903 rezultāti
  Uzņēmumi, kuri nodarbojas ar dzīvojamā fonda apsaimniekošanu
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  5-dzīvojamais fonds
  Gads
  2022
  Lauku saimniecības, kuras nodarbojas ar augkopību

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-LS
  Gads
  2022
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. grupās 64.1, 65, 66.3
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-ieguldījumi
  Gads
  2022
  Uzņēmumi, kuriem gada vidējais darbinieku skaits ir 10 un vairāk, un kuru pamatdarbība ir klasificēta šādās NACE 2.red. nodaļās: 10-33, 35-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 68, 69-74, 77-82, 95.1
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-IKT un e-komercija
  Gads
  2022
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-U
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-izmaksas
  Gads
  2022
  Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kas pārskata periodā dzīvo privātās mājsaimniecībās, ir 15-74 gadus veci, ir nodarbināti vai bijuši nodarbināti pēdējo 24 mēnešu laikā
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-DSA (2022)
  Gads
  2022
  Fiziskas personas (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji)
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  IKT-personas
  Gads
  2022
  Dabasgāzes tirgotāji, pārvaldes, sadales, uzglabāšanas operatori
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-GC
  Gads
  2022
  Uzņēmumi, kas pilda konsolidētos gada pārskatus
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-gada konsolidētais
  Gads
  2022
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās A-S
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-pētniecība
  Gads
  2022
  Fiziskas personas (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji)
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-PIA
  Gads
  2022
  Lauku saimniecības, kuras nodarbojas ar lopkopību

  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  3-LS
  Gads
  2022
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās P,Q,R,S un nodaļās 72, 75
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  3-apgrozījums
  Gads
  2022
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās H, I, J, L, M (izņemot nodaļas 72 un75) un N
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  2-apgrozījums
  Gads
  2022
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir klasificēta NACE 2.red. nodaļās 45 un 46
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  4-apgrozījums
  Gads
  2022
  Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļās B, C un D
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-r
  Gads
  2022
  Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir klasificēta NACE 2.red. sadaļā F
  Statistikas iestāde
  Centrālā statistikas pārvalde
  Indekss
  1-būvniecība
  Gads
  2022
  Novietņu turētāji
  Statistikas iestāde
  Lauksaimniecības datu centrs
  Gads
  2022
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot radioloģijas iekārtas, neatkarīgi no...
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2022
  Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz zobārstniecības pakalpojumus, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja.
  Statistikas iestāde
  Slimību profilakses un kontroles centrs
  Gads
  2022